DAISON GROUP

DAISON GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 4/2022)  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 4/2022)

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (QUÝ I/2022)  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (QUÝ I/2022)

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 3/2022)  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 3/2022)

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

KẾT QUẢ CUỘC THI “BLOUSE TRẮNG - SÁNG NGỜI TÂM ĐỨC” MÙA 3  

KẾT QUẢ CUỘC THI “BLOUSE TRẮNG - SÁNG NGỜI TÂM...

Một cuộc thi “khai xuân” 2022 “Blouse trắng - Sáng ngời tâm đức” mùa 3 đã khép lại đầy ấn...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 2/2022)  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 2/2022)

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

ĐẠI SƠN GROUP TỔ CHỨC CUỘC THI  

ĐẠI SƠN GROUP TỔ CHỨC CUỘC THI "BLOUSE TRẮNG -...

"Nghề y là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Bởi vì nhờ tài đức của các y...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 1/2022)  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC (THÁNG 1/2022)

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2021  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2021

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2021 KHỐI THỊ TRƯỜNG  

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2021 KHỐI THỊ...

“Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn...

Danh mục sản phẩm

Y tế - Sức khỏe

Tin tức công ty

Tin tức hoạt động

Đối tác

Bootstrap Slider

Đăng ký nhận thông tin

Khách hàng có thể đăng ký email để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi