DAISON GROUP

DAISON GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN

Thông báo bổ sung quy cách sản phẩm Eliza Paristech  

Thông báo bổ sung quy cách sản phẩm Eliza Paristech

Kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2020, sản phẩm Eliza Paristech do DAISON GROUP phân phối sẽ chính thức...

Thông báo cải tiến sản phẩm Viên bổ thai nhi JESKYO PRO - IQ  

Thông báo cải tiến sản phẩm Viên bổ thai nhi...

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm Bổ thận tráng dương KOSAEKING - MEN  

Thông báo cải tiến sản phẩm Bổ thận tráng dương...

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm Paristech Flex  

Thông báo cải tiến sản phẩm Paristech Flex

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm Siro FranGold DHA  

Thông báo cải tiến sản phẩm Siro FranGold DHA

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm siro EUCAsuper  

Thông báo cải tiến sản phẩm siro EUCAsuper

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm PRODAISOVIT EXTRA  

Thông báo cải tiến sản phẩm PRODAISOVIT EXTRA

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm JAPAGOLD - NANO  

Thông báo cải tiến sản phẩm JAPAGOLD - NANO

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Thông báo cải tiến sản phẩm SIRO HO FRAGOLD - CARE  

Thông báo cải tiến sản phẩm SIRO HO FRAGOLD -...

Hiện nay, cùng với việc duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu...

Danh mục sản phẩm

Y tế - Sức khỏe

Tin tức công ty

Tin tức hoạt động

Đối tác

Bootstrap Slider

Đăng ký nhận thông tin

Khách hàng có thể đăng ký email để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi