CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN

CHÚC MỪNG TEAM ĐÔNG NAM BỘ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỤC TIÊU THÁNG 10/2018

 Thành quả xứng đáng cho Team Đông Nam Bộ 1 trong tháng 10 vừa qua, các bạn đã chiến đấu như những chiến binh thực sự và gặt hái những thành quả ngọt ngào